Wydatki na nowy samochód ze specjalistycznym wyposażeniem w ramach odszkodowania?

Wydatki na nowy samochód ze specjalistycznym wyposażeniem w ramach odszkodowania?

Poszkodowany na skutek doznanej szkody może nie być zdolny do korzystania z dotychczas posiadanego samochodu. Powstaje pytanie – czy w takim przypadku w ramach powództwa odszkodowawczego może on żądać zasądzenia wydatków koniecznych związanych z  nabyciem pojazdu,...