Od błędnej do pozytywnej diagnozy – zadośćuczynienie za przedłużenie procesu leczenia i trwania cierpienia

Od błędnej do pozytywnej diagnozy – zadośćuczynienie za przedłużenie procesu leczenia i trwania cierpienia

Prawidłowa diagnoza ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia właściwego leczenia, a tym szybkiego powrotu do zdrowia chorego. Błędy popełnione podczas badań diagnostycznych mogą wyrządzić pacjentowi szkodę i krzywdę, np. przedłużać cierpienie i leczenie, uniemożliwiać mu...