Serwis specjalistycznej kancelarii adwokacko-lekarskiej poświęcony problemowi dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne

DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE

PRZY SETKACH SPRAW

DOKTORZY NAUK

MEDYCZNYCH I PRAWNYCH

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

ADWOKATÓW I LEKARZY

ZADZWOŃ DO NAS

+48 501 765 455

Usługi medyczno-prawne

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Reprezentujemy pacjentów jak również lekarzy w postępowaniach dotyczących tzw. błędów medycznych. Reprezentujemy klientów w sądach w sprawach cywilnych i karnych, jak również lekarzy w sprawach dyscyplinarnych. Dokonujemy oceny zasadności i wysokości możliwych roszczeń.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia zarówno dla lekarzy jak i podmiotów leczniczych. Nasze szkolenia nastawione są na praktykę – przedstawiamy case study – przypadki z sal sądowych. Omawiamy zagadnienia, mające istotne znaczenie dla danej grupy odbiorców.

OBSŁUGA PODMITÓW FARMACEUTYCZNYCH

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów z rynku farmaceutycznego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Doradzamy przy tworzeniu modeli biznesowych, tworzymy umowy i bierzemy udział w negocjacjach.

OBSŁUGA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I LEKARZY

Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów rynku medycznego. Oferujemy obsługę procesową i pozaprocesową. Sporządzamy i opiniujemy umowy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przetargowych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych.

OPINIE MEDYCZNO-PRAWNE

Dokonujemy kompleksowych ocen medyczno-prawnych, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie. Sporządzamy opinie prawne, wykonujemy kontr-opinie oraz prezentujemy możliwe strategie postępowania w danej sprawie.

BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Świadczymy usług na rzecz sponsorów i CRO w procesie badań klinicznych. Sporządzamy umowy i reprezentujemy klientów w procesie negocjacji umów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed komisjami bioetycznymi.


ZESPÓŁ ADWOKACKO-LEKARSKI

USŁUGI MEDYCZNO-PRAWNE

KONTAKT