Czy brak współpracy z rodzącą może stanowić usprawiedliwienie albo okoliczność łagodzącą dla przeprowadzenia porodu w sposób, który kończy się powikłaniami zdrowotnymi dla dziecka?

Czy brak współpracy z rodzącą może stanowić usprawiedliwienie albo okoliczność łagodzącą dla przeprowadzenia porodu w sposób, który kończy się powikłaniami zdrowotnymi dla dziecka?

Przeprowadzenie akcji porodowej co do zasady wymaga współpracy między rodzącą a personelem medycznym. Niekiedy jednak współpraca ta jest utrudniona lub niemożliwa (np. atak paniki, histeria rodzącej). W takim przypadku może dojść do komplikacji porodowych, które mogą...
2,4 mln złotych za „stracone życie” to wciąż zbyt wiele w polskich realiach sądowych

2,4 mln złotych za „stracone życie” to wciąż zbyt wiele w polskich realiach sądowych

Błędy medyczne, w szczególności te związane z niewłaściwym rozwiązaniem ciąży, zabiegami wiążącymi się z koniecznością zastosowania znieczulenia ogólnego (historycznie nazywanego narkozą), czy też zabiegami ingerującymi w mózg, czasami  prowadzić mogą do...
Od błędnej do pozytywnej diagnozy – zadośćuczynienie za przedłużenie procesu leczenia i trwania cierpienia

Od błędnej do pozytywnej diagnozy – zadośćuczynienie za przedłużenie procesu leczenia i trwania cierpienia

Prawidłowa diagnoza ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia właściwego leczenia, a tym szybkiego powrotu do zdrowia chorego. Błędy popełnione podczas badań diagnostycznych mogą wyrządzić pacjentowi szkodę i krzywdę, np. przedłużać cierpienie i leczenie, uniemożliwiać mu...
Zakażenie endogenne, prawidłowość diagnostyki a odpowiedzialność szpitala

Zakażenie endogenne, prawidłowość diagnostyki a odpowiedzialność szpitala

Zakażenia szpitalne, szczególnie w przypadku infekcji wywołanych przez lekooporne szczepy bakterii, wciąż stanowią wyzwanie medyczne, choć ich liczba wydaje się jednak maleć (co obrazuje także spadająca ilość powództw związanych z zakażeniami szpitalnymi). Przyczyną...
Błąd medyczny w kontekście stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta nietrzeźwego i agresywnego

Błąd medyczny w kontekście stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta nietrzeźwego i agresywnego

Agresja ze strony pacjentów nietrzeźwych jest stosunkowo często spotykanym zjawiskiem w praktyce lekarskiej. Niekiedy pacjent zagraża nie tylko otoczeniu, ale również sobie. W pewnych okolicznościach wobec pacjenta agresywnego, nietrzeźwego, który znajduje się w...