Odszkodowania za błędy lekarskie 

Personel medyczny to ludzie, do których mamy zaufanie i rzeczywiście powinniśmy je mieć. To w końcu im powierzamy swoje zdrowie i życie, zdajemy się na ich porady, wierzymy, że zlecone i wykonane przez nich zabiegi pomogą stanąć na nogi, a wypisane na recepcie leki umożliwią rozwiązanie istotnego problemu chorobowego. Czasem jednak dochodzi do błędów lekarskich lub szerzej – błędów medycznych. Źle postawiona diagnoza, nieumiejętnie dobrane środki postępowania lub zwyczajna nieuwaga mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Przykładem może być rutynowa operacja tarczycy – zdarza się, że w jej wyniku następuje porażenie strun głosowych na skutek uszkodzenia nerwu
krtaniowego wstecznego.

Czy pacjent w takich przypadkach ma prawo do odszkodowania? I jaka jest wysokość odszkodowania za błędy lekarskie?

Czy pacjent w takich przypadkach ma prawo do odszkodowania? I jaka jest wysokość odszkodowania za błędy lekarskie?

Jest to skomplikowany problem, do którego rozwiązania nie wystarczą umiejętności specjalistów jednej dziedziny. A dodać można, że porażenie strun głosowych po operacji tarczycy na skutek uszkodzenia nerwu krtaniowego to jeden z częstszych przypadków. Tymczasem liczba różnych błędów lekarskich jest bardzo duża i każdy z nich charakteryzuje się inną specyfiką (np. różną wysokością odszkodowania i okresem, po którym dochodzi do przedawnienia).

Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce założyliśmy kancelarię medyczno-prawną, w której skład wchodzą zarówno doktorzy nauk medycznych jak i prawnych, adwokaci, radcowie prawni oraz lekarze. Łącząc wiedzę dwóch różnych dziedzin, prawa i medycyny, jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w rozwiązywaniu różnych skomplikowanych problemów lekarsko-prawnych.

Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce założyliśmy kancelarię medyczno-prawną, w której skład wchodzą zarówno doktorzy nauk medycznych jak i prawnych, adwokaci, radcowie prawni oraz lekarze.

Błąd medyczny jest początkiem wielu postępowań sądowych. W takich przypadkach reprezentujemy pacjentów i lekarzy przed ubezpieczycielami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz sądami. Dokonujemy również oceny zasadności roszczeń, sprawdzając, czy należy się odszkodowanie za błąd lekarski, czy może ma miejsce przedawnienie. Prócz tego obsługujemy również podmioty lecznicze oraz farmaceutyczne, sporządzając i opiniując umowy, a także przeprowadzając szkolenia dla lekarzy.