Obsługa podmiotów leczniczych i lekarzy

Dla podmiotów rynku medycznego świadczymy wsparcie w postępowaniach procesowych i pozaprocesowych. Obsługa prawna szpitali i lekarzy, którą proponuje nasza kancelaria, dotyczy m.in. reprezentacji klientów w działaniach przetargowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Oferowane usługi dotyczą także:

  • sporządzania i opiniowania umów, w tym przygotowywanych przez kontrahentów,
  • konsultacji dotyczących problemów bieżących placówki,
  • przygotowania wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji medycznej,
  • opracowywania dokumentacji dla indywidualnej praktyki – np. zgody na zabieg, polityki prywatności, regulaminu gabinetu,
  • reprezentacji przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz negocjowanie kontraktów z tą instytucją,
  • zapewnienia bezpieczeństwo przetwarzania informacji,
  • przekształceń własnościowych.

Naszym zadaniem jest też przeprowadzanie audytów w podmiotach medycznych oraz weryfikacja obowiązujących w nich procedur wewnętrznych.

Usługi prawne dla lekarzy i szpitali

Ponadto zapewniamy reprezentację sądową i pozasądowa w sporach wynikających z działalności podmiotów, w tym w zakresie zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych. W ramach obsługi, jaką proponuje nasza kancelaria prawna, szpitale i lekarze mają możliwość skorzystania ze wsparcia w komunikacji z tzw. trudnym klientem, nastawionym roszczeniowo. Niekiedy zdarza się, że pomoc prawnika może okazać się przydatna w zakresie przejęcia dokumentacji medycznej po specjaliście, który skończył praktykę lub zmarł. Usługi prawne obejmują też prowadzenie spraw związanych z nieuczciwą konkurencją. Ponadto organizujemy szkolenia dla lekarzy i szpitali.