Szkolenia

Od wielu lat prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego z zakresu prawa medycznego w oparciu o metodę „case studies” (studium przypadków). Omawiamy rzeczywiste przypadki, które znalazły epilog na sądowej. Poruszamy problemy interdyscyplinarne, dzięki czemu z jednego szkolenia korzyści odnosić mogą lekarze (a także pozostały personel medyczny) różnych specjalności.

Szkolenia skierowane do podmiotów leczniczych dotyczą również aspektów prawnych funkcjonowania placówek, zarządzaniu personelem, a także optymalizacji procesów pracy, co ma na celu podniesienie jakości usług medycznych.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez prawników i lekarzy naukowo oraz zawodowo zajmującymi się problemem odpowiedzialności za wykonywanie zawodów medycznych, co gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy i najlepszych praktyk. Metodyka nauczania opiera się na interaktywnych metodach, takich jak warsztaty, dyskusje grupowe, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i przyswajaniu materiału.