Opinie medyczno-prawne

Poza reprezentacją klientów w różnych sprawach zajmujemy się również sporządzaniem dokumentacji procesowej.

Prowadzona przez nas kancelaria prawna przed przyjęciem sprawy do poprawdzenia w danym postępowaniu dokonuje analizy medyczno-prawnej przedstawionej przez Klienta sprawy. informacji oraz charakteru sprawy dobieramy specjalistę, który ma kompetencje w danej dziedzinie medycyny. Jego zadaniem jest zapoznanie się z określonym problemem i wydanie rekomendacji dot. dalszej ścieżki postępowania.

Celem jest weryfikacja czynności wykonywanych przez personel medyczny i porównaniu ich do obowiązujących w tym zakresie standardów. Na podstawie tego rodzaju analizy istnieje możliwość sprawdzenia, czy doszło do popełnienia błędu w „sztuce lekarskiej” (wyrażenie potoczne, gdyż medycyna nie jest sztuką, lecz nauką…) i komu można przypisać winę za jego powstanie.