Opinie medyczno-prawne

Dokonujemy kompleksowych ocen medyczno-prawnych, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego trakcie. Sporządzamy opinie prawne, wykonujemy kontr-opinie oraz prezentujemy możliwe strategie postępowania w danej sprawie.