Wydatki na nowy samochód ze specjalistycznym wyposażeniem w ramach odszkodowania?

Wydatki na nowy samochód ze specjalistycznym wyposażeniem w ramach odszkodowania?

Poszkodowany na skutek doznanej szkody może nie być zdolny do korzystania z dotychczas posiadanego samochodu. Powstaje pytanie – czy w takim przypadku w ramach powództwa odszkodowawczego może on żądać zasądzenia wydatków koniecznych związanych z  nabyciem pojazdu, który będzie mógł być użytkowany w zw. z ograniczeniami, których doznaje poszkodowany ?

Wskazań można szukać w orzecznictwie sądowym. Co prawda orzeczenie, o którym mowa poniżej,  nie zapadło na gruncie sprawy o „podłożu medycznym”, ale konkluzje z niego płynące mogą znaleźć zastosowanie w profilu spraw, o których piszemy na niniejszym blogu.

Powódka została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, w którym doznała ciężkich obrażeń m. in. w postaci urazu klatki piersiowej, złamania miednicy i obu ud. Przed wypadkiem korzystała z samochodu osobowego marki Fiat Uno, z manualną skrzynią biegów. Dochodząc odszkodowania żądała aby Sąd uwzględnił w nim wydatki na nabycie samochodu dostosowanego do jej ograniczeń ruchowych.

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 20 kwietnia 1999 r. zasądzając odszkodowanie uwzględnił w nim wydatki związane z nabycie nowego pojazdu (w kwocie 24.108 zł).

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Sąd Apelacyjny stwierdzając, że skoro możliwe jest zamontowanie dodatkowego wyposażenia w samochodzie powódki marki Fiat Uno, to wydatek na nabycie innego pojazdu (w tym wypadku Renault Clio) jest zbędny i nie podlega kompensacie.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten zauważył, że z opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej wynika, że samochód marki Fiat Uno (który powódka dotychczas posiadała) nie mógł być dostosowany do jej ograniczeń ruchowych, a najodpowiedniejszy był dla niej model Renault Clio z dodatkowym wyposażeniem – w postaci automatycznej skrzyni biegów, układu ABS, regulacji ustawienia kierownicy i siedzenia kierowcy oraz wspomagania układu kierowniczego.

Sąd wskazał, że nie można przyjąć, że poniesiona przez powódkę szkoda obejmuje jedynie koszty zamontowania wymienionych udogodnień w jej samochodzie (nabyła już wówczas Renault Clio) – oszacowane na kwotę 9.650 zł, która stanowi różnicę między ceną Renault Clio w wersji podstawowej a ceną tegoż modelu z dodatkowym wyposażeniem. W konkluzji wydatki na nabycie nowego samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem należy zaliczyć do kosztów wymienionych w art. 444 § 1 k.c., gdyż są one konieczne do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, dlatego też zaskarżony wyrok należało w tym zakresie zmienić (wyrok Sądu Najwyższego).

W powyższym kontekście można stwierdzić zatem, że wydatki związane z zakupem pojazdu, który będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom poszkodowanego będzie uzasadniony, o ile nie będzie możliwe (lub celowe) „przerobienie” pojazdu dotychczas użytkowanego w sposób odpowiadający potrzebom poszkodowanego.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz również