Obsługa podmiotów leczniczych i lekarzy

Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów rynku medycznego. Oferujemy obsługę procesową i pozaprocesową. Sporządzamy i opiniujemy umowy. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przetargowych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych.