Usługi medyczno-prawne

Prowadzimy sprawy dla różnych podmiotów zajmujących się m.in. udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zajmujących się produkcją i sprzedażą leków a także badaniami klinicznymi produktów leczniczych. Kancelaria, której specjalizacją jest prawo medyczne i farmaceutyczne, oferuje pomoc w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej, karnej lub zawodowej związanej m.in. z błędami lekarskimi (czy szerzej błędami medycznymi).

Nasza obsługa prawna skierowana jest do:

  • podmiotów leczniczych,
  • lekarzy,
  • farmaceutów
  • pacjentów
  • podmiotów związanych z badaniami klinicznymi produktów leczniczych

Współpraca ta może opierać się na stałych lub jednorazowych zleceniach, w zależności od potrzeb klienta.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych, karnych, cywilnych oraz dyscyplinarnych. Nadto świadczymy obsługę pozaprocesową (m. in. poprzez doradztwo i szkolenia).

W ramach świadczonych usług w kancelarii organizujemy też szkolenia dla lekarzy – kandydatów na biegłych w sprawach sądowych oraz sędziów.