Czym jest błąd lekarski
lub medyczny?

Niekiedy można usłyszeć sformułowanie „błąd w sztuce medycznej” – tak mówić się nie powinno. Dlaczego ? Medycyna jest bowiem nauką (i to opartą na badaniach i dowodach), a nie sztuką. Co ciekawe, dał temu wyraz Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń z lat 50’tych ubiegłego wieku...

>Zespół adwokacko - lekarski

Zespół adwokacko - lekarski

Jesteśmy zespołem składającym się z prawników i lekarzy, którzy naukowo i zawodowo zajmują się problemem odpowiedzialności za wykonywanie zawodów medycznych, najczęściej tzw. błędami medycznymi.

Współpracują z nami: adwokaci, radcowie prawni oraz lekarze specjaliści wielu dziedzin, przede wszystkim: chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, pulmunologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, endokrynologii oraz inni.

Sprawy

Napisz do nas

Odszkodowania za błędy
lekarskie

Personel medyczny to ludzie, do których mamy zaufanie i rzeczywiście powinniśmy je mieć. To w końcu im powierzamy swoje zdrowie i życie, zdajemy się na ich porady, wierzymy, że zlecone i wykonane przez nich zabiegi pomogą stanąć na nogi, a wypisane na recepcie leki umożliwią rozwiązanie istotnego problemu chorobowego. Czasem jednak dochodzi do błędów lekarskich lub szerzej – błędów medycznych. Źle postawiona diagnoza, nieumiejętnie dobrane środki postępowania lub zwyczajna nieuwaga mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Przykładem może być rutynowa operacja tarczycy – zdarza się, że w jej wyniku następuje porażenie strun głosowych na skutek uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego.

Czy pacjent w takich przypadkach ma prawo do odszkodowania? I jaka jest wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia za błędy medyczne ?

Jest to skomplikowany problem, do którego rozwiązania nie wystarczą umiejętności specjalistów jednej dziedziny. A dodać można, że porażenie strun głosowych po operacji tarczycy na skutek uszkodzenia nerwu krtaniowego to jeden z częstszych przypadków. Tymczasem liczba różnych błędów lekarskich jest bardzo duża i każdy z nich charakteryzuje się inną specyfiką (np. różną wysokością odszkodowania).

Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce założyliśmy kancelarię medyczno - prawną, w której skład wchodzą zarówno doktorzy nauk medycznych jak i prawnych, adwokaci oraz lekarze. Łącząc wiedzę dwóch różnych dziedzin, prawa i medycyny, jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w rozwiązywaniu różnych skomplikowanych problemów lekarsko-prawnych.

Błąd medyczny jest początkiem wielu postępowań sądowych. W takich przypadkach reprezentujemy pacjentów i lekarzy przed ubezpieczycielami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz sądami. Dokonujemy również oceny zasadności roszczeń, sprawdzając, czy należy się odszkodowanie za błąd lekarski, czy może ma miejsce przedawnienie. Prócz tego obsługujemy również podmioty lecznicze oraz farmaceutyczne, sporządzając i opiniując umowy, a także przeprowadzając szkolenia dla lekarzy.