Czym jest błąd lekarski
lub medyczny?

Niekiedy można usłyszeć sformułowanie „błąd w sztuce medycznej” – tak mówić się nie powinno. Dlaczego ? Medycyna jest bowiem nauką (i to opartą na badaniach i dowodach), a nie sztuką. Co ciekawe, dał temu wyraz Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń z lat 50’tych ubiegłego wieku...

>Zespół adwokacko - lekarski

Zespół adwokacko - lekarski

Jesteśmy zespołem składającym się z prawników i lekarzy, którzy naukowo i zawodowo zajmują się problemem odpowiedzialności za wykonywanie zawodów medycznych, najczęściej tzw. błędami medycznymi.

Współpracują z nami: adwokaci, radcowie prawni oraz lekarze specjaliści wielu dziedzin, przede wszystkim: chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, pulmunologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, endokrynologii oraz inni.

Sprawy

Napisz do nas

Odszkodowania za błędy
lekarskie

Kiedy trafia się do lekarza (czy szerzej podmiotu leczniczego), z reguły z góry można założyć, że jesteśmy pod dobrą opieką personelu medycznego. W większości przypadków tak rzeczywiście jest. Czasami jednak dochodzi błędów lekarskich, które mogą przyjmować różną postać:

 • źle postawionej diagnozy,
 • niezlecenia badań diagnostycznych, które powinny być wykonane, albo ich złej interpretacji,
 • niewłaściwego dobrania środków postępowania,
 • nieuwagi bądź niezręczności,
 • niewystarczających umiejętności specjalistów lub braku ich odpowiedniej liczby.

 

Niejednokrotnie skutkiem tego jest trwały uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji pacjent ma prawo do tego, aby starać się o otrzymanie zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty. Wysokość świadczeń za błędy medyczne jest zależna od indywidualnego rozpatrzenia sprawy, a proces o jego uzyskanie mieć różny stopień skomplikowania.

W naszej kancelarii pomoc świadczy zespół, w którego skład wchodzą:

 • doktorzy nauk medycznych i prawnych,
 • adwokaci,
 • lekarze.

Podejmujemy się prowadzenia spraw o różnym stopniu trudności i na każdym etapie przedsądowym oraz sądowym. Te dotyczące błędu lekarskiego mogą toczyć się zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarza) oraz dyscyplinarnym.

Występujemy w imieniu pacjentów i lekarzy przed:

 • ubezpieczycielami,
 • rzecznikami odpowiedzialności zawodowej oraz sądami lekarskimi
 • prokuraturami oraz sądami powszechnymi.

 

Rolą naszej kancelarii jest analiza dokumentacji medycznej oraz całokształtu okoliczności sprawy i ocena zasadności roszczeń, czyli czy danemu klientowi należy się zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta za błąd lekarski (czy szerzej błąd medyczny). Może się bowiem okazać, że ma miejsce przedawnienie. Pacjent ma trzy lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia na to, aby podjąć kroki prawne w celu uzyskania rekompensaty.

Ponadto z usług zespołu prawno-medycznego (adwokacko-lekarskiego) korzystają również podmioty lecznicze oraz farmaceutyczne. W ich przypadku m.in. sporządzamy i opiniujemy umowy oraz przeprowadzamy szkolenia dla lekarzy. Zajmujemy się także sprawami o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę m.in. z tytułu wykonania nieudanej lub niepotrzebnej operacji bądź uszkodzenie w jej wyniku organów, błędnej diagnozy, złej opieki po zabiegu etc.